Niewinny – czyli nie zawsze słowo policjanta jest „święte”

Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim uniewinnił mojego Klienta od rzekomego przestępstwa, jakie miał popełnić w związku z jego udziałem w ruchu drogowym ✌️

𝗖𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘂𝗷𝗮̨𝗰𝗲…. początkowo Klient ten został uznany za winnego zarzucanego mu przestępstwa i skazany na bardzo dolegliwą karę — uznając, że zeznania policjanta wskazują na winę Klienta, czyli klasyczne: słowa policjanta są „święte”.

Jednakże, dzięki podjętym przeze mnie działaniom, udało się w trakcie postępowania sądowego wykazać, że policjant „mógł się trochę pomylić”. To oraz inne zawnioskowane przez nas dowody ukazały Sądowi prawdziwy obraz sytuacji, którego skutkiem było jedyne słuszne orzeczenie, czyli uniewinnienie osoby, która rzeczywiście nie popełniła zarzucanego jej przestępstwa.

Powyższa sytuacja doskonale ukazuje, że pomoc adwokata w postępowaniu karnym może wiele zmienić ⚖

Pokaż mniej