Dzieci pozostaną pod opieką ojca

Często słyszy się, że w przypadku rozwodu, opieka nad dziećmi „automatycznie” powierzana jest matce. Oczywiście nic takiego się „automatycznie” nie dzieje, ale bardzo powszechną praktyką staje się sytuacja, że to właśnie matka decyzją Sądu -pomimo prób podejmowanych przez ojca – otrzymuje prawo do opieki na dziećmi w trakcie postępowania rozwodowego oraz po jego zakończeniu. Jednakże, pomimo powszechności takich decyzji Sądu, istnieje możliwość, aby to ojcu przyznano opiekę nad wspólnymi dziećmi, czego doskonałym przykładem jest mój Mocodawca.

W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w Elblągu wydał postanowienie o zabezpieczaniu, zgodnie z którym dzieci – na czas trwania skomplikowanego postępowania rozwodowego – będą pod opieką ojca. Pomimo wielu sprzeciwów strony przeciwnej, wykazaliśmy przed Sądem, że to właśnie ojciec będzie lepszym gwarantem dobrego wychowania dzieci i to z nim dzieci powinny mieszkać.

Powyższa sytuacja wskazuje, że przy wsparciu adwokata i podjęciu odpowiednich kroków – pomimo powszechności innej praktyki sądowej – możliwe jest uzyskania tego, co na początku może wydawać się nieosiągalne.