Wygrana, czyli odszkodowanie

Niestety, niektórzy pracodawcy uważają, że przepisy Kodeksu pracy są jedynie „sugestią”, a nie obowiązującymi ich przepisami prawa. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku mojego Mocodawcy, który posiadając umowę na czas nieokreślony, został zwolniony z dnia na dzień bez podania żadnego powodu.

Jak wskazuje Kodeks pracy, umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron lub przez złożenie przez jedną ze stron oświadczenia o rozwiązaniu umowy (za wypowiedzeniem lub bez okresu wypowiedzenia). Co ważne, w oświadczeniu pracodawcy o rozwiązaniu umowy powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca rozwiązanie umowy i przyczyna ta musi dotyczyć konkretnego powodu dającego podstawę do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem.

W przypadku bezpodstawnego zwolnienia pracownik może żądać odszkodowania lub przywrócenia do pracy. W dniu dzisiejszym Sąd uznał, że działania pracodawcy były błędne i zwolnienie mojego Mocodawcy nastąpiło niezgodnie z prawem. Z uwagi na to, że mój Mocodawca nie chciał już dłużej współpracować z pozwanym, Sąd przyznał mu odszkodowanie w wysokości odpowiadającej jego dotychczasowej 3 miesięcznej pensji brutto.