Klient Indywidualny

Prawo Cywilne

Kancelaria Adwokacka adw. Krzysztofa Łątkowskiego świadczy pomoc w sprawach
dotyczących:
• zapłaty
• wykonywania lub niewykonania umów
• umów najmu i dzierżawy
• zniesienia współwłasności
• zasiedzenia
• ustanowienia służebności
• ustalenia nieważności umów
• umów darowizny
• umów renty i dożywocia
• roszczeń związanych z ochroną prawa własności (m.in. wydania rzeczy, zaniechania naruszeń, przywrócenia stanu poprzedniego, wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, w tym za bezumowne korzystanie)
• reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym
• ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska)
• analizy stanu prawnego nieruchomości
• hipoteki i zastawu
• postępowania wieczystoksięgowego
• reklamacji, rękojmi i gwarancji
• zawieranie ugód sądowych i pozasądowych
• analizy, opiniowania oraz konstruowania umów (o prace, zlecenia, o dzieło, sprzedaży, zamiany, o roboty budowlane, najmu , dzierżawy, pożyczki, darowizny, dożywocia, związanych z zakupem nieruchomości [deweloperskich] i innych aniżeli wyżej wymienione – zgodnych z zasadą
„swobody umów”)

Potrzebujesz mojej pomocy?

Umów się na konsultację

Wynagrodzenie za usługi jest zawsze indywidualnie ustalane z klientem. Wysokość wynagrodzenia zależna jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy jaki będzie potrzebny przy danej sprawie.

W celu wyceny usług, zapraszam do kontaktu i przedstawiania sprawy, gdyż dopiero wtedy istnieje możliwość oszacowania kosztów świadczonych usług prawnych.

Zapraszam również Państwa do skorzystania z konsultacji i porad prawnych.Koszt konsultacji i porady prawnej zaczyna się od kwoty 200 zł, która to w przypadku zlecenia sprawy Kancelarii zaliczana jest na poczet przyszłego wynagrodzenia.

Istnieje możliwość rozłożenia należnego wynagrodzenia na raty.